The Pond Library

Het moerasfilter deel 5 nuttige wenken slot

moerasfilter-zwemvijver

In dit laatste deel komen we nog even met een aantal nuttige wenken op de proppen opdat u ten volle kan gaan genieten van uw moerasfilter !

  • Door het substraat in het moeras tot boven het wateroppervlak door te laten komen kan je algbloei (draadalgen) in dit ondiepere water te slim af zijn.
  • Gebruik van vuilbindende kleien (montmorilloniet) in combinatie met een moeras is af te raden, omdat het vuildeeltjes aan elkaar doet « koeken » wat tot verstopping van het moeras kan leiden.
  • Theoretisch gezien is het gebruik van slibvretende bacteriën aan te raden om mee de mineralisatie van slib tussenin het substraat te bespoedigen, doch ook zonder dit zal uw moerasfilter naar meer dan behoren functioneren.
  • Ijzer toevoegen op regelmatige basis kan ook aanbevulen worden. Planten en bacteriën hebben dit element immers broodnodig om bepaalde mechanismen goed te laten verlopen. Doch ook zonder ijzertoevoeging zullen de meeste moerasfilters goed functioneren.. Dat is wellicht omdat er bij de mineralisatie van slib ook onder andere ijzer vrij komt. Ook naargelang het water in de vijver kan het gehalte nogal verschillen.
  • Op regelmatige basis kan u uw moeras back-washen. Dit is het water forceren door het moeras een tegengestelde stromingsrichting aan te nemen opdat slib afgevoerd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door een dompelpomp met hoog debiet op de bodem van de kelderruimte (onder het moeras) te plaatsen.. slib dat zich dan op de bodem verzameld heeft wordt mee weggezogen. Hardnekkig slib en draadalgen die eventueel in het substraat vast zitten zullen moeilijker te verwijderen zijn.
  • Ideaal als voorfilter voor weinig belaste siervijvers kunnen drukfilters vermeld worden.. Middels dit filter kan ook een apart staand moerasfilter met waterval of beekloop gevoed worden.
  • Plantentip : de « gewone zegge » is een plant die het bij mij uitstekend doet en wel tot 5 keer in het jaar kan gesnoeid worden tot net boven het wateroppervlak. Wel opgelet voor de snijdende bladranden bij het snoeien !

gewone-zegge
Hier zie je op de voorgrond een “gewone zegge”, de plant achteraan heet “rietgras”. Deze laatste groeit beduidend trager maar is zeker heel mooi om het moeras op te fleuren.
  • Als we bij de bouw van het moeras erin voorzien om overal een goede stroming te bekomen is het moerasfilter in geen geval een broedplaats van ziekteverwekkende bacteriën.
  • Ondiepe zones waar onvoldoende diepe ruimte is om helofyten wortels te laten vormen, kan men beplanten met waterkers. Ook planteilanden kunnen met dit enorm snel groeiend (en goedkoop) plantje beplant worden, door 1 bosje te verdelen over meerder plaatsen krijg je op korte tijd een uitbreiding in de nabije omgeving.
waterkers
Waterkers is niet alleen een zeer snelle waterzuiveraar, daarenboven is het eigenlijk ook nog een heel mooi plantje dat bloeit in mei-juni. Zelfs een stuk plant zonder wortels kan zonder meer in het water geplaatst worden en groeit uit tot volwaardige “plant”.
  • De vijver op regelmatige basis bekalken met calciumcarbonaat helpt bij de fosfaatbinding. Ik gebruik hiervoor cocculiethenkrijt wat bovendien een drager is voor micro-organismen zodat dit bijdraagt in de algemene biologische waterzuivering. Zelf verdeel ik ongeveer 4 à 5 keer per jaar een kleine hoeveelheid (net zoveel dat de vijverbodem van een dun laagje voorzien is) van het krijt in de vijver. Tijdelijk krijgt het water en de wanden wel een witte « neerslag » te verwerken (dit is dan ook beter af te raden indien er zich zuurstofplanten in de vijver bevinden) doch dit verdwijnt.

Ik hoop u met deze artikels alles betreffende moerasfilters haarfijn uitgelegd te hebben.. Ik herhaal dat er in de bouw van dit concept heel wat individuele inspiratie en variatie mogelijk is. Ieder bouwt zijn plantenfilter naar eigen normen, rekening houdend met de basisprincipes.

Ik wens u dan ook veel plezier en vindingrijkheid toe in het uitwerken van uw realisatie.. commentaren, aanvullingen, beelden van realisaties ed. zijn zoals steeds meer dan welkom op mijn e-mail adres !

Tim Barbé

Tim Barbé

Tim Barbé;, beter bekend als timpie op het forum. Tim is dierenarts gespecialiseerd in vissen en koi en woont in Lennik (Vlaams-Brabant, België).

The Pond Library

Als tuinliefhebber maak je een tuin pas echt compleet met een waterpartij in de vorm van een vijver of water ornament. Een vijver maak je pas echt af met waterplanten, vijvervissen en waterdieren. De liefhebbers van prachtig gekleurde koi noemen we koi keepers.

De Nieuw hier? Start hier! pagina geeft je een compleet overzicht van de interessantste en meest populaire artikels op de site

De Vijvers en Koi Kennisbank zit boordevol achtergrondinformatie over alle aspecten van de tuinvijver en koi hobby. Dit is de basiskennis en uitleg over alle begrippen.