The Pond Library

Koi handtam maken

koi-handtam-maken

Nishikigoi zijn van nature uit erg rustige en uiterst nieuwsgierige vissen die zich doorgaans, en in het bijzonder als het om grotere exemplaren gaat, zonder problemen laten benaderen. Voor ons mensen hebben ze geen schrik, zeker niet in vergelijking met veel andere vijvervissen. Bij verscheidene liefhebbers eten de koi uit de hand en laten zich zelfs over hun kop aaien. Maar hoe krijgen wij onze koi nu zover dat ze handtam worden?

Karakter

oals hierboven ter sprake kwam zijn, bepaalt het karakter van de vissoort goeddeels of deze handtam kan worden of niet. Bij sommige vissoorten, zoals de nieuwsgierige karper, is handtam zijn eerder regel dan uitzondering. Bij andere soorten is dit uitgesloten of lukt het slechts ten dele. Neem bijvoorbeeld de goudwinde (Leuciscus idea), een erg populaire maar schichtige vijvervis die zich gewoonlijk is grote scholen, dicht bij het waterspiegel ophoudt. Met veel oefening kunnen we deze vis weliswaar aan het gezelschap van mensen laten wennen, het voederen ui de hand, laat staan aaien lukt zelden of nooit.
Nishikigoi zijn wat dat betreft heel wat liefhaftiger van aard, maar toch is het ook zo dat de ene liefhebber zijn koi beter handtam krijgt dan de andere.

Vissen zijn geen domme, hersenloze dieren zoals wel eens gedacht wordt. Het fundamentele begrip, dat vissen kunnen denken en net zoals de zoogdieren emoties  en pijn kunnen ervaren, is de laatste jaren sterk groeiende. Deze overtuiging vindt niet  alleen steun in onze eigen ervaringen, maar ook in het wetenschappelijke onderzoek.
Zo is bijvoorbeeld al aangetoond dat vissen zich in ruil voor een beloningkunstjes laten aanleren. Ook zouden vissen kun baasjes herkennen en koppelen zij zogenaamd vermijdingsgedrag aan vreemde en gevaarlijke situaties.

Handtam maken

Om onze koi handtam te krijgen hoeven we eigenlijk niet veel te ondernemen. Na een aantal voederbeurten een beetje geduld komen de koi vanzelf uit de hand eten. Doch zijn er een aantal voorwaarden voor het handtam maken van koi.

Deze aandachtspunten zullen hieronder worden besproken.

  • Kwaliteitsvolle, rustige omgeving
  • Voedertijd is speeltijd
  • Handtamme leider

Kwaliteitsvolle, rustige omgeving

Een gezonde koi met plezier in het leven is nieuwsgierig genoeg om zijn baasje op te zoeken. Gezonde koi in een goede waterkwaliteit zijn dan ook een must. Zieke koi zijn schichtig en hebben geen enkele behoefte aan een koi-baasje relatie. Geef ze eens ongelijk!

Koi zijn rustige vissen. Maar soms zitten ook zij niet lekker in hun vel. Zo kunnen zij bijvoorbeeld gestrest zijn door het regelmatige bezoek van natuurlijke vijanden, zoals katten en reigers. In dit geval zullen zij weinig handtam gedrag vertonen. Even funest is het frequent netten van koi, alsook onstuimige huisdieren met name honden en druk belopen plaatsen. Een rustige locatie in de tuin is dus een belangrijke voorwaarde om uw doel te kunnen bereiken.
Verder blijkt dan schichtige vissen zoals goudwindes, elristen en grondeltjes hun onrustige gedrag op de koi kunnen overbrengen. Dan kan aldus een grote belemmering zijn bij het handtam maken van koi.

Voedertijd is speeltijd

Ongetwijfeld de beste manier om koi handtam te krijgen is dit middels het voederen te doen. Door zich met dit vermakelijk ritueel bezig te houden, kunt u uw dieren spelenderwijs handtam maken.
Voeder daarom op vaste tijdstippen, neem uw tijd en doe het rustig aan. Speel met uw koi, daag ze uit en blijf in de buurt. Het is immers de bedoeling dat ze uw aanwezigheid aan prettige gebeurtenissen gaan koppelen.

Pastavoeders kunt u rond de vinger aanbrengen, een appelsien geeft hen een leuke afleiding en het letterlijk in de muil kunnen deponeren van voederkorrels, creëert een band tussen koi en zijn baasje.

Koi met een appelsien

Handtammer leider

Dat er grote verschillen zijn in de karakters van diverse vissoorten, werd in dit artikel al verschillende malen aangehaald. Dat er echter grote verschillen zijn tussen de verschillende koivariëteiten is opmerkelijk.
Zo hebben de Chagoi en Soragoi, alsook hun onderlinge kruising Ochiba Chigure, een uitgesproken zacht karakter en zijn zij nog sneller handtam dan de andere koivarianten. Zij brengen letterlijk rust in de vijver. Als u een van deze handtammer leiders samen met uw andere koi de vijver laat bevolken, zult u al snel merken dat ze de koibende collectief en positief beïnvloeden. Sterker nog, het bijzetten van een Chagoi, Soragoi of Ochiba Shigure kan een ware revolutie veroorzaken.
Laat uw koi van elkaar leren en sta versteld van de resultaten.

Tips om koi uit de hand te laten eten

  • Het toevoegen van een koi die van nature net iets nieuwsgierig en makkelijker tam te krijgen is aan je visbestand. Immers, Koi zijn kuddedieren en volgen elkaars gedrag. Variëteiten waar je dan aan moet denken zijn chagoi en karashigoi. Helaas worden niet alle chagoi 100% zeker tam.
  • Blijf zoveel mogelijk bij de vijver als de koi gevoerd worden, en voer ook met de hand. Een voerapparaat helpt niet echt bij het tam maken, het verhoogt je kansen zeker niet.
  • Hongerig zijn ze gewilliger, dus probeer ze tam te maken voordat je alle koi voert in plaats van na een voerbeurt.
  • Een koi de kleine korrels uit je hand laten pakken is lastig. Begin daarom met iets groots, zoals een babyfles (gevuld met korrelvoer), een boterham of een soepstengel. Zelf vind ik een soepstengel ideaal. Op iets meer afstand het vertrouwen winnen en de soepstengel wordt daarna vanzelf korter.
  • Een babyfles heeft als voordeel dat koi er eerst aan kunnen wennen, zonder dat je de fles vasthoudt. Oftewel door de fles in het water te leggen (al dan niet aan een touwtje).
  • Wees geduldig en houdt vol. Soms duurt het jaren voordat ze tam worden. Zorg dat ze geen angst of stress hoeven te hebben in het bijzijn van mensen.

Koi tam maken met een soepstengel

Ief De Laender

Ief De Laender

Ief De Laender is webmaster en stichter van deze site en werd geboren in 1973. Studeerde af als tuinbouw technicus aan de land en tuinbouwschool in Sint-Niklaas en is sinds 1992 werkzaam in de tuinaanleg sector.

The Pond Library

Als tuinliefhebber maak je een tuin pas echt compleet met een waterpartij in de vorm van een vijver of water ornament. Een vijver maak je pas echt af met waterplanten, vijvervissen en waterdieren. De liefhebbers van prachtig gekleurde koi noemen we koi keepers.

De Nieuw hier? Start hier! pagina geeft je een compleet overzicht van de interessantste en meest populaire artikels op de site

De Vijvers en Koi Kennisbank zit boordevol achtergrondinformatie over alle aspecten van de tuinvijver en koi hobby. Dit is de basiskennis en uitleg over alle begrippen.