The Pond Library

Zuurtegraad (pH)

De zuurtegraad (pH) is een maat voor hoe zuur/basisch het water is. Dit kan variëren tussen 0 en 14 waarbij 7 neutraal is. Een pH van minder dan 7 geeft een zuur milieu weer, terwijl een hogere pH staat voor een basisch milieu. De ideale pH-waarde voor siervissen en koi situeert zich tussen de 6,8 en 7,5. Indien de verandering van de zuurtegraad geleidelijk aan gebeurt, verdraagt de vissen dit nog tot een pH tussen 5 en 10. Een plotse wijziging kan een shock uitlokken. Hierbij wordt de slijmhuid aangetast en wordt er een vorm van stress waargenomen. Daarom is het belangrijk om nieuwe vissen langzaam te laten wennen aan het vijverwater.

Bij de zuurtegraad is er ook een samenhang tussen de andere waterparameters merkbaar. Een daling van de zuurtegraad gaat samen met een daling van het zuurstofgehalte. Indien er sprake is van overdreven zuurstoftoevoeging, heeft dit uiteraard het omgekeerde effect, met name een pH-stijging. Dit komt doordat er zo meer koolstofdioxide CO2 uit het water gedreven wordt. CO2 ontstaat bij de ademhaling van vissen en planten en bij de biologische omzettingsprocessen van bacteriën. Tevens is CO2 de belangrijkste voedingsstof voor planten en algen. s’Nachts geven de planten veel CO2 af en hierdoor is de pH-waarde s’ochtends altijd het laagst en s’avonds het hoogst. De verklaring van het verschil in zuurtegraad tussen het najaar en de zomer is te wijten aan de verminderde C02-opname van planten in het najaar.
Ook bevat de zuurtegraad een samenhang met de carbonaathardheid. Hoe lager de kH, hoe minder de zure ionen gebufferd worden.
Ook nitraat is giftiger bij een lage pH.

Er is ook een farmacologisch belang van de zuurtegraad op te merken. Bij het toedienen van bepaalde medicijnen is het belangrijk de pH te meten.Zo neemt bijvoorbeeld de toxiciteit van chloramine toe bij een lagere pH.

Nadelen van een hoge pH zijn ook niet verwaarloosbaar! Er wordt hierdoor een snelle algengroei veroorzaakt en er is meer schadelijke ammoniak aanwezig.
Dalingen van de zuurtegraad kunnen gerealiseerd worden door het bijvoorbeeld toevoegen van zuren aan het water, waterfiltratie over turf of het toevoegen van grond- of regenwater.

The Pond Library

Als tuinliefhebber maak je een tuin pas echt compleet met een waterpartij in de vorm van een vijver of water ornament. Een vijver maak je pas echt af met waterplanten, vijvervissen en waterdieren. De liefhebbers van prachtig gekleurde koi noemen we koi keepers.

De Nieuw hier? Start hier! pagina geeft je een compleet overzicht van de interessantste en meest populaire artikels op de site

De Vijvers en Koi Kennisbank zit boordevol achtergrondinformatie over alle aspecten van de tuinvijver en koi hobby. Dit is de basiskennis en uitleg over alle begrippen.