The Pond Library

In quarantaine nemen van vissen

Quarantaine Bak

Vaak wordt gesproken over quarantaine. Dit artikel gaat dieper in op dit onderdeel in het behandelingsproces van een ziekte.

Wanneer we merken dat een vis zich niet goed voelt (hij komt niet meer eten, hij zwemt niet meer rond of hij heeft een abnormaal gedrag), dan verdient deze vis onze extra aandacht. We moeten hem nauwkeurig observeren en dat is in een vijver niet altijd even gemakkelijk. Daarom gaan we de vis in kwestie in quarantaine nemen om hem in de eerste plaats beter te kunnen observeren en indien nodig te behandelen.

Een vis in quarantaine nemen is niet zomaar eventjes de vis uit de vijver halen en hem onderbrengen in een bak of emmer met water. NEEN. Op die manier doen we meer kwaad dan goed. Je moet weten dat de vis uit zijn normale omgeving gehaald wordt en afgezonderd wordt. Dit levert al een zekere stress op. Laat daarbij nog eens komen dat de vis hoogstwaarschijnlijk ziek is. Je begrijpt het wel. Een vis die in een quarantaine tank gestopt wordt, zou het beter moeten hebben dan in de vijver. Een quarantaine eenheid moet daarom tot in de puntjes verzorgd worden zodat de vis kan herstellen en niet verder achteruit gaat.

De quarantaine bak

De quarantaine tank moet groot genoeg zijn om de vis enkele weken tot -indien nodig- enkele maanden in afzondering te houden. Een quarantaine tank moet eigenlijk een vijver zijn, maar dan in het klein met een eigen biologische filter, een zuurstofvoorziening, …

De ideale grootte van een quarantaine eenheid is tussen de 1000 & 2000 liter, zodat de vis kan rondzwemmen. Een vis die plaats heeft om rond te zwemmen, zal minder stress hebben. Omdat de quarantaine tank veelal buiten gebouwd wordt, moet hij ook diep genoeg liggen. Net zoals bij een vijver is een ideale diepte 100 – 120 cm. Daarbij komt nog dat we het best een quarantaine tank boven de grond bouwen op heuphoogte. Dit heeft ons de kans om de vis beter te bestuderen en te behandelen. Extra isuleren tegen de kou is dan ook noodzakelijk. De betere quarantaine tank beschikt over een verwarmingstoestel.

Dit alles moet té sterke temperatuursschommelingen voorkomen. Hoe kleiner de inhoud, des te groter de temperatuurschommelingen, wat zeer nadelig is voor de vis die erin rondzwemt. Een quarantaine tank bouwen we dan ook best waar enige beschutting voorhanden is.

Een quarantaine tank is sowieso al een kleine plaats en eventueel moet er ook medicatie toegediend worden. Een goede quarantaine tank moet dan ook voorzien zijn van een conische bodem en bodemdrainage. Zo kan vuil beter weggewerkt worden. Grote waterverversingen zijn ook nodig omdat gebruik gemaakt wordt van medicatie.

Eerder hebben we in dit artikel vermeld dat een quarantaine tank ook moet worden voorzien van een biologische filter. Deze biologische filter wordt het best buiten de tank zelf geplaatst op waterniveauhoogte van de tank. Deze biologische filter beschikt best ook over een bodemdrainage en afvoer zoals in de eigenlijke vijver. Zo kunnen we de filter goed spoelen en dat is nodig.

De betere quarantaine tank beschikt ook over verwarming en is uitgerust met een ultraviolet straler.

Zuurstof is in een quarantaine tank absuluut noodzakelijk. Door de medicatie kan het zijn dat water minder zuurstof kan bevatten. Extra zuurstof toedienen is dan ook zeer belangrijk.

Tot slot: een quarantaine tank is een vijver in het klein waarin de levensomstandigheden van de vis beter zouden moeten zijn dan in de vijver. De minimumeisen voor een quarantaine eenheid zijn een inhoud van 1000 liter, een diepte van 1 m, een biologische filter en extra zuurstoftoevoer en een afvoer. De betere quarantaine tanks hebben bijkomend een verwarmingstoestel en een ultraviulet straler. Een goede afvoer van vuil water uit zowel tank als filter moet gewaarborgd worden.

De filter voor de hospitaaltank moet constant draaien, ook al hebt u geen zieke vissen, omdat het de bedoeling is de zieke vis de beste omstandigheden te geven om te herstellen. Dat betekent dus een “rijpe” filter die goed belucht is en een extra beluchting in de tank zelf. Ook moet u zien dat er voldoende watercirculatie is. Om de nitrificerende bacteri ën van voedsel te voorzien, laat u altijd enkele visjes (nooit eentje, want een vis is een groepsdier) in de tank zwemmen. Deze “pilootvisjes” hebben nog een ander doel. Wanneer u een verkeerde dosis medicatie aan de tank zou toevoegen, zijn zij het die het eerst sterven. U hebt dan, als u vlug genoeg bent, nog de kans om de grote vis te redden.

Een mooie opstelling: bodemdrainage tank – filter – pomp – verwarmingselement – ultraviolet straler – terug naar tank 30 cm onder waterniveau.

De filter moet een bodemdrainage bezitten waar u regelmatig waterverversingen mee doorvoert. Dat kan door bijvoorbeeld de grote afsluitklep, die u voor de filter bouwt, te sluiten en de kleine afsluitklep naar de afvoerkamer te openen. Op dat moment loopt de filter leeg. Daarna opent u de grote afvoerklep waardoor er een drukkracht ontstaat (wet van de communicerende vaten) die de filter weer tracht te vullen. Door die kracht krijgt u extra afzuiging op de vloer van de tank. U kan deze werkwijze een paar maal herhalen tot de filter gedraineerd is. Het hele systeem is natuurlijk gebaseerd op een filter waarvan het waterniveau op gelijke hoogte staat met die van de tank zelf.

De beste manier is om de bovenzijde van de tank op heuphoogte te bouwen; u kan de filter er dan naast plaatsen. Voor het verzorgen van de vis hoeft u dan ook niet op de knieën te gaan zitten. U kan meer diepte voorzien door de tank gedeeltelijk in de grond te bouwen.

Moet ik op het moment dat ik bv. medicatie of een zoutoplossing gebruik, mijn filter kortsluiten om de bacteriën te sparen? Indien de vis genezen blijkt, moet het water dan volledig vervangen worden (ook het filtergedeelte)?

Filter aan:

  • Door de rondsturing van het water wordt de medicatie beter gemengd.
  • De stroming zal tevens zorgen voor een degelijke zuurstofopname in het water.

Filter uit:

  • Het verwarmingselement (als dat in het stroomgebied is aangesloten) kan niet werken omdat er geen doorstroming is. Vergeet niet dat warmte en een stabiele temperatuur twee grote genezers zijn voor zieke vissen, vooral als u te maken heeft met bacteriële ziekten waarbij u antibiotica moet gebruiken (een antibioticum werkt niet onder de zestien graden).
  • Geen doorstroming en vermindering van zuurstofopname.
  • Medicatie kan bezinken (gebeurt onder andere met Neguvon).

Ja, uw filter kan gedeeltelijk afsterven door de medicatie, maar dat kunt u opvangen omdat na de behandeling meerdere waterverversingen (of totale) nodig zijn. U kunt de filter dan terug enten.

Bij sommige medicatie moeten er na de behandeling grotere waterverversingen worden doorgevoerd. Doe dit met vijverwater dat op dezelfde temperatuur is gebracht. Als u met zware zoutoplossingen gaat werken, is het beter dat u na de behandeling de tank volledig reinigt en de filter doorspoelt. Het zout tast de wanden aan en breekt de groene algenwand af in duizend kleine fragmentjes die in het water gaan ronddrijven.

Ief De Laender

Ief De Laender

Ief De Laender is webmaster en stichter van deze site en werd geboren in 1973. Studeerde af als tuinbouw technicus aan de land en tuinbouwschool in Sint-Niklaas en is sinds 1992 werkzaam in de tuinaanleg sector.

The Pond Library

Als tuinliefhebber maak je een tuin pas echt compleet met een waterpartij in de vorm van een vijver of water ornament. Een vijver maak je pas echt af met waterplanten, vijvervissen en waterdieren. De liefhebbers van prachtig gekleurde koi noemen we koi keepers.

De Nieuw hier? Start hier! pagina geeft je een compleet overzicht van de interessantste en meest populaire artikels op de site

De Vijvers en Koi Kennisbank zit boordevol achtergrondinformatie over alle aspecten van de tuinvijver en koi hobby. Dit is de basiskennis en uitleg over alle begrippen.